Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.119.2016 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe