Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 245(XXVIII)17 Rady Gminy Poraj

z dnia 4 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poraj

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe