Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/209/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe