Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 683/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 12 października 2016r.

w sprawie ze skargi Konrada Bąby na uchwałę Rady Miasta w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. nr XXV/171/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe