Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.6.2017 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe