Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/326/17 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 12 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe