Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/381/17 Rady Miasta Zabrze

z dnia 9 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe