Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 701/2016 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe