Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.54(11).2016.2017.2530.XIV.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 stycznia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe