Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2/I/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017r.

w sprawie uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe