Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E/4/2017 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe