Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe