Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe