Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/278/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/232/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe