Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr SM-OOP.001.1.1.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 19 stycznia 2017r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2016 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe