Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/200/2017 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe