Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 535/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe