Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.1.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe