Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.10.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 stycznia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXX/551/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Maciejkowickiej przy granicy z Siemianowicami Śląskimi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe