Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.16.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 stycznia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/296/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe