Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.55(13).2016.2017.758.XI.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "BUDWEX" Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe