Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.65(6).2016.2017.207.XV.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zmianie taryfy dla ciepła ustalonej przez Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe