Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.2.2017 Rady Gminy Goleszów

z dnia 1 lutego 2017r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe