Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 206/XXVIII/2017 Rady Gminy Konopiska

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe