Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 210/XXVIII/2017 Rady Gminy Konopiska

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Konopiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe