Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 211/XXVIII/2017 Rady Gminy Konopiska

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe