Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Pilica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe