Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/246/17 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Świerklaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe