Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.76.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lutego 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe