Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe