| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 148/XXX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z poźn. zm), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych określonych uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 roku

1. w § 3 dodaje się ust.12, który otrzymuje brzmienie:

lokalizacji pensjonatów i hoteli dla psów w odległości mniejszej niż 150m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej.".

2. § 24 otrzymuje brzmienie:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Zezwala się na utrzymanie maksymalnie 4 psów na nieruchomości.".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »