Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe