Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna

z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe