Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 9 lutego 2017r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe