Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/486/17 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 14 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/462/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe