Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Koszęcin; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 grudnia 2016r.

do Porozumienia nr 37/KT/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Koszęcin prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe