Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 488/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe