Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Będzińskiego

z dnia 16 lutego 2017 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2016

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe