Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 lutego 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 26.265.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/11-Z/1

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe