Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.96.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 lutego 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 26.254.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe