Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/293/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/269/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe