Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/403/17 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe