Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Suszec

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe