Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 505.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r. dla osób fizycznych oraz osób prawnych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe