Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe