Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe