Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe