Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/906/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe