Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/230/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe