Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/231/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe